Verandertrajecten

Onze verandertrajecten zijn erop gericht het ijs te breken, zodat uw team of organisatie zijn bestemming kan bereiken.
Klanten komen bij ons als er gedoe is in een team of tussen teams, als de koers van de organisatie niet helder is, een 'wij-gevoel' ontbreekt of bij een reorganisatie.

Wij werken aan team- en organisatieontwikkeling via 3-O-trajecten (Ontdooien, Ontwikkelen en Opschroeven).
Instrumenten die we zoal inzetten:

 • quick scan: een online behoeftenonderzoek - onder medewerkers - waarmee we de gezondheidssscore van een team en organisatie meten. Thema's die aan bod komen zijn: strategie, samenwerking, leiderschap, cultuur, communicatie en motivatie. Desgewenst voegen we vragen op maat toe;
 • teamsessies: een brainstorm met alle relevantie betrokkenen waarbij we helderheid en draagvlak creeren rondom:
  - identiteit (kernwaarden, passie/ USP/ economische motor) 
  - levenverrijkende doel
  - richting: waarheen, per wanneer
  - structuur: wie is verantwoordelijk voor wat
  - energie (geld, personeel en technologie)
  - expressie: positionering in de markt.
 • training, coaching, werkplekleren, intervisie: een ontwikkelingsprogramma om de gewenste bestemming te bereiken. 

Twinkel Trajecten
Een specialiteit zijn onze integrale ontwikkelings- en communicatietrajecten om een organisatie te laten twinkelen. 

Zie de organisaties voor wie we werken en een aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden.
Neem vrijblijvend contact op met Nicole van Ladesteijn.