CommunicatieWijzer: Samen zwemmen

INHOUD:
Artikel De magie van empathie
Nicole’s update
Aanbod

NICOLE'S UPDATE

Empathy feels really good”, zei een van mijn leermeesters en empathiegoeroe Marshall Rosenberg. En dat kan ik beamen. De sprankelende vonk die overslaat als een ander jou echt – oordeelloos - hoort  in wie je bent en wat jij wil. Of als jij de ander hoort en accepteert in hoe hij is. Het genot van een ijsje of wijntje is er niets bij.

Empathie is in. Velen willen het en maar weinigen kunnen het geven. Zo werd de CEO van ABN AMRO in De Prooi publiekelijk bekritiseerd om zijn gebrek aan empathie. Empathie kreeg hiermee de status van een top-(CEO)-vaardigheid waarvoor een coachingstraject werd ingezet.

Uit vele medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat medewerkers gehoord willen worden. En dat dat maar niet gebeurt. Wat doen leiders en volgers hierin dat dit mislukt?

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat empathie een (zo niet dé) sleutel is voor effectieve samenwerking. En dat het nog niet zo simpel is dit vermogen te ont-wikkelen (Want we hebben het al van nature). Helemaal niet als je eigen belangen in het spel zijn en jij voorkeur hebt hoe iets gebeurt.

De komende maanden ga ik weer een aantal organisaties ondersteunen hun empathische en verbindende skills te vergroten.

Ken jij de magie van empathie?

Ik gun 'm je van harte! Nicole


ARTIKEL DE MAGIE VAN EMPATHIE

Je loopt vast in het zakendoen met een marktpartij. Zij willen iets wat jij niet wil en je komt maar niet nader tot elkaar. Ieder blijft zijn standpunt herhalen.
Tijd voor empathie.

Empathie is het oordeelloos contact maken met wat in de ander leeft en wat hem beweegt. Het vraagt een sprong in het diepe. Weg bij jezelf en je eigen referentiekader. Naar de ander toe en meezwemmen in de diepere lagen van de ander. Wie is deze mens en wat wil hij? 

Vanuit die afstemming ontstaat als vanzelf een weten welke universele behoeften en belangen mogelijk spelen. Dat kun je vragenderwijs boven water brengen: wil jij de zekerheid dat…? Is autonomie belangrijk voor jou … ?
De ander zal in deze innerlijke reis meegaan en vanuit dat wezenlijke contact ontstaat de klik. Een ademloos moment. Het moment van gehoord en geaccepteerd worden. En van helderheid en gemeenschappelijkheid.

Vanuit die klik waarbij alle belangen op tafel liggen, kan win-win(-win) gaan ontstaan. Samen probeer je oplossingen en acties te creëren die ieders belang dienen. En – als je daarvoor de ruimte hebt - het belang van het grotere geheel: de niet-direct betrokken partijen die hier wel gevolgen van ondervinden.

Empathie is geen sympathie. Vaak denken mensen nog wel eens dat het samen opzwemmen betekent dat je je hetzelfde gaan voelen als de ander. Dat je ook moe wordt of angst voelt. Nee. Dat proces noem ik sympathiseren: je gaat het gevoel van de ander overnemen. Bij empathie weet je dat jij een andere ik bent, met eigen gedachten, gevoelens en wensen.


OVER NICOLE

Drs Nicole van Ladesteijn werkt als trainer, team- en organisatiecoach en is oprichter van CommunicatieWijs, een bedrijf dat zich richt op iederliefde en win-win-win.
Haar specialiteiten zijn verbindend leiderschap, samenwerking en communicatie.

In–company trajecten voor training en team- en organisatiecoaching
Op basis van de klantvraag ontwerpt Nicole trajecten op maat die zij al dan niet samen met een collega of een speciaal samengesteld team uitvoert.

Basis- en verdiepingstrainingen
Ook biedt zij open trainingen: een basistraining voor professionals Verbindend samenwerken en een basis- en verdiepingstraining voor leiders/ managers/ directeuren Verbinding in je team en Verbindend Leiderschap.
Hierin verwerkt zij de nieuwste inzichten en ervaringen over sociale innovatie.

AANBOD

I. Verbindende samenwerking voor auditorsvrijdag 6 en 27 november 2015. 
Voor auditors die willen voorkomen dat hun rapport in de bureaula verdwijnt. Of dat auditgesprekken ontaarden in een wellis-nietes –steekspel.
Deze training geef ik samen met auditor en trainer Theresia Gommans, in opdracht van het IIA (voor 13 PE-punten). 

 
II. Workshop Verbinding als sleutel voor win-win-win, 11 november 2015

Voor wie wil kennismaken met de essentie en kracht van verbinding.
Je krijgt theorie, een test en een aantal handvatten hoe jij hiermee verder kunt. Ook krijg je zicht op de vervolgtrainingen.

 

III. Basistraining Verbindend samenwerken, 3 dagen
Voor professionals die weten dat ze effectiever in hun werk kunnen zijn en hiervoor handvatten willen. Je krijgt  5 sleutels die jouw werk naar een hoger plan kunnen brengen. Je leert de communicatie met jezelf, je klant of collega en je team te optimaliseren.
Data: 30 oktober, 20 november en 11 december 2015

IV. Verbinding in je team, 5 dagen
Voor teamleiders, (programma-, innovatie-)managers en coordinatoren die hun team naar een hoger niveau willen brengen.  Je werkt aan je gesprekstechtnieken, het coachen van medewerkers, teamontwikkeling, verbindend teamoverleg en gedragen besluitvorming. Voor meer persoonlijk, team- en organisatiesucces.
Start: 13 november 2015

V. Leergang Verbindend Leiderschap 2015-2016
Voor wie al een basis heeft in verbindend communiceren (min. 2 dagen) en de smaak te pakken heeft. Deze inspirerende 10-daagse leergang is speciaal voor leiders, managers, directeuren en teamleiders.
Wat het brengt?  Inzicht in wie jij bent als verbindend leider en tools hoe je jezelf, je team en organisatie vooruit kunt helpen. Alles is erop gericht om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Via vakliteratuur, opdrachten, intervisie en coaching on the job draag je bij aan meer win-win-win.
Start: 25 november 2015
Wil je overleggen of de leergang iets voor jou is? Bel gerust op 06 26 066 546.