Trajecten

Loopt een team niet lekker en is er onderling gedoe? Wil je meer synergie in de samenwerking binnen en tussen afdelingen? Ontbreek de helderheid wat de bedoeling is als team en organisatie? Wil je een meer verbindende organisatie worden?
Onze verandertrajecten zijn erop gericht het ijs te breken, zodat het (weer) stroomt. En  teams en organisaties kunnen handelen vanuit de bedoeling van de organisatie en ieders belang kunnen waarmaken. 

Wij werken aan team- en organisatieontwikkeling via 3-O-trajecten (ontdooien, ontwikkelen en opschroeven).
Instrumenten die we zoal inzetten:

 • quick scan: een online behoeftenonderzoek - onder medewerkers - waarmee we de gezondheidssscore van een team en organisatie meten. Thema's die aan bod komen zijn: strategie, samenwerking, leiderschap, cultuur, communicatie en motivatie. Desgewenst voegen we thema's op maat toe;
 • teamsessies: brainstorms, dialoog en werksessies met alle relevantie betrokkenen waarbij we helderheid en draagvlak creeren rondom bijvoorbeeld:
  - Organisatiebehoeften als identiteit (kernwaarden, passie/ USP's/ economische motor), levenverrijkende doel (de bedoeling), richting (waarheen, per wanneer), structuur (wie is verantwoordelijk voor wat), energie (geld, personeel en technologie) en expressie (positionering in de markt).
  - Thema's als eigenaarschap, vertrouwen, verbindend vermogen, waardevol evalueren.
  - Besluitvorming over zaken met een groot belang voor betrokkenen
  - Overleggen: efficiente en waardevolle manieren van overleg
 • training, coaching, werkplekleren, intervisie: een ontwikkelingsprogramma om bij te dragen aan de bedoeling van het team en de organisatie. 

Twinkel Trajecten
Een specialiteit zijn onze integrale ontwikkelings- en communicatietrajecten om een organisatie te laten twinkelen. 

Zie de organisaties voor wie we werken en een aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden en quotes van klanten.
Neem vrijblijvend contact op met Nicole van Ladesteijn.