Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg, in de jaren 60 vorige eeuw.
Zijn aanname: iedereen praat en handelt vanuit authentieke behoeftes. Als je die (er)kent en communiceert, kun je elkaars leven verrijken.

Het is een gedachtegoed en communicatieproces waarbij empathie en verbinding de sleutels zijn. En het effect: betere relaties en prestaties, minder conflicten en meer synergie voor alle partijen.

Dit gedachtegoed valt onder de humanistische psychologie, met als grondleggers Abraham Maslow en Carl Rogers.

Zie het Centre for Nonviolent Communication.

Geweldloze Communicatie wordt ook wel Verbindende Communicatie genoemd. Deze naam spreekt mij aan omdat je dan benoemt wat je wilt bereiken: namelijk verbinding.

“Verbindende Communicatie geeft mij plezier en vertrouwen. Ik zie dat we elkaar wél kunnen begrijpen als we praten vanuit onze behoeften, die we allemaal met elkaar delen en willen vervullen. Terwijl communiceren vanuit onze oordelen, gedachten en strategieën vaak leidt tot onbegrip en agressie.”